ข่าวประชาสัมพันธ์

Dashboard KidDiary และ Thai School Lunch

dashboard แสดงการประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน และคุณภาพอาหารกลางวันโรงเรียน
วันที่ประกาศ 28 พฤษภาคม 2566

สถิติการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ KidDiary School และ Thai School Lunch

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2566

วิธีการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งาน ​KidDiary School และ Thai School Lunch

สำหรับสังกัดสพฐ. และ อปท.
วันที่ประกาศ 22 พฤศจิกายน 2565

สวทช.-สพฐ.-สถ. ผนึกพลังบูรณาการข้อมูลภาวะโภชนาการนักเรียนทั่วประเทศพัฒนา Big Data นำเทคโนโลยี AI เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสุขภาวะที่ดีของเด็กไทย

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาวะโภชนาการของนักเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนเพื่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
วันที่ประกาศ 5 ตุลาคม 2564

ช่องทางติดต่อทีมงาน

ผ่าน facebook และ อีเมล
วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2563