วันที่ประกาศ 24 มีนาคม 2563

ช่องทางติดต่อทีมงาน

ผ่าน facebook และ อีเมล์

ตามประกาศมาตรการป้องกันและรองรับการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทีมงาน KidDiary จึงได้ปรับการทำงานเป็นแบบ Work From Home ดังนั้นจึงขอแจ้งช่องทางในการติดต่อทีมงานได้ 2 ช่องทางดังนี้ค่ะ

1. ผ่าน Facebook Messenger เพจ KidDiary
2. ผ่านอีเมล์ info@kiddiary.in.th