ขั้นตอนการเชื่อมต่อกับ KidDiary

1. Login ในระบบ https://www.thaischoollunch.in.th

2. เข้ามาที่ ระบบงาน

3. เลือกเมนู ข้อมูลผู้ใช้งาน

4. กดเชื่อมต่อระบบ KidDiary

5. ระบบจะแสดงกล่องข้อความแจ้งเตือนการเชื่อมต่อ

เสร็จสิ้น ปรากฏสถานะเชื่อมต่อแล้ว