ขั้นตอนการลงทะเบียนลงทะเบียนเข้าใช้งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1. เข้าลงทะเบียนที่ https://register.kiddiary.in.th/user/register_childhood

2. เลือก จังหวัด อำเภอ อปท และ ศพด. ที่โรงเรียนสงกัด

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลของ ศพด. ได้แก่ ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์

4. ใส่รายละเอียดของผู้ใช้งาน KidDiary ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อที่ท่านจะได้รับรหัส OTP ผ่านทางมือถือที่ท่านระบุไว้

5. เมื่อกดขอรหัสลงทะเบียนจะปรากฎหน้าจอดังภาพ

6. ตัวอย่าง รูปแบบการสงรหัส OTP ผ่านมือถือ เช่น รหัสสำหรับลงทะเบียนคือ 5744

7. นำรหัส OTP ที่ได้ใส่ลงในช่องกรอกรหัส OTP (ช่องสีส้ม) จากนั้นกดสร้างบัญชี
ตัวอย่าง ภาพการกรอกรหัส OTP

8. ท่านจะได้รับข้อความประกอบด้วย ชื่อผู้ใช้งาน (Username) รหัสผ่าน (Password) ผ่านทางมือถือและอีเมล์ที่ได้ระบุไว้ เพื่อเข้าใช้งานระบบ KidDiary และ Thai School Lunch
ตัวอย่าง การแจ้งผลผ่านมือถือและอีเมล์

9. ท่านสามารถเข้าใชงานระบบ KidDiary ได้ที่
https://school.kiddiary.in.th/login

และ Thai School Lunch ได้ที่
https://www.thaischoollunch.in.th