วันที่ประกาศ 27 มีนาคม 2563

คำถามที่พบบ่อย

หาคำตอบได้จากหน้านี้ค่ะ


Q1:  ลืมรหัสผ่าน (password)

A1:  ท่านสามารถขอรหัสผ่านใหม่ได้ที่ https://recovery.thaischoollunch.in.th

    (คู่มือการขอรหัสผ่านได้ที่ https://recovery.thaischoollunch.in.th/assets/doc/manual.pdf)


Q2:  รหัสผ่าน (password) ไม่ถูกต้อง

A2:  รหัสผ่านที่ถูกต้อง ต้องมีอย่างน้อย 6 ตัวอักษร กรณีที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษผู้ใช้งานต้องใส่รหัสผ่านให้ตรงกับรูปแบบตัวอักษรที่ปรากฏคือเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษแบบพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ด้วย หากมองไม่เห็นตัวอักษรที่พิมพ์ท่านสามารถกดที่เครื่องหมายรูปตาด้านหลังช่องรหัสผ่านได้


Q3:  ไม่ทราบวิธีการลงทะเบียนขอชื่อผู้ใช้งาน (username) และ รหัสผ่าน (password)

A3: 

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ลงทะเบียนได้ที่ https://register.kiddiary.in.th/user/register
 • โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
  ลงทะเบียนได้ที่ https://www.thaischoollunch.in.th/dla_register.php
 • หน่วยงานนิเทศที่กำกับดูแล (อบจ./ทน./ทม./ทต./อบต./สสจ.)
  ลงทะเบียนได้ที่ https://register.kiddiary.in.th/org/register
 • โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ต้องกดเชื่อมต่อขอใช้งานระบบ KidDiary School ผ่าน Thai School lunch โดยสามารถศึกษาได้จาก https://school.kiddiary.in.th/register/obec 

ท่านสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนเพิ่มเติมได้ที่ 

https://www.thaischoollunch.in.th/download/register.pdf


Q4:  ผู้ใช้งาน (username) ไม่ถูกต้องหรือไม่ทราบชื่อผู้ใช้งาน (username)

A4: 
 • username สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คือรหัสสถานศึกษาของท่าน (เลข 10 หลัก)
 • username สำหรับหน่วยงานนิเทศที่กำกับดูแล อปท. คือรหัสหน่วยงานของท่าน (เลข 7 หลัก)

 • username สำหรับ โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คือรหัสสถานศึกษาของท่าน (เลข 10 หลัก)

 • username สำหรับ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สามารถติดต่อขอได้จาก สพป.ที่สังกัด


Q5:  ระบบลงทะเบียนแจ้งว่ามีผู้ลงทะเบียนใช้งานไปแล้ว หรือไม่มีรายชื่อสถานศึกษาของท่านให้เลือกเพื่อลงทะเบียน

A5:  กรุณาส่งอีเมลล์ Email แจ้งปัญหามาที่  thaischoollunch@nectec.or.th หรือ  info@kiddiary.in.th โดยระบุรายละเอียดดังนี้
 1.  ชื่อสถานศึกษา
 2.  ที่อยู่สถานศึกษา
 3.  สังกัดของสถานศึกษา
 4.  เลขรหัสสถานศึกษา 10 หลัก

Q6:  เข้าใช้งานระบบ Thai School Lunch ได้ แต่เข้าใช้งานระบบ KidDiary School ไม่ได้

A6:  ผู้ใช้งานควรตรวจสอบขั้นตอนเหล่านี้ว่าได้ดำเนินการครบหรือไม่

 •  ผู้ใช้งานสามารถกดเชื่อมต่อขอใช้งานระบบ KidDiary School ผ่านระบบ Thai School Lunch โดยสามารถศึกษาได้จาก https://school.kiddiary.in.th/register/obec 
 • ทั้ง Thai School Lunch และ KidDiary  ใช้ชื่อผู้ใช้งาน (username) และรหัสผ่าน (password) ชุดเดียวกัน ดังนั้นหากระบบ KidDiary School ไม่สามารถเปิดการใช้งานได้ ให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน (password) ที่ระบบ Thai School Lunch โดยเข้าไปที่หน้าระบบงานของ Thai School Lunch จากนั้นที่ปุ่มข้อมูลผู้ใช้งาน ให้ท่านทำการแก้ไขรหัสผ่านที่ช่องเปลี่ยนรหัสผ่านเพื่อทำการ update รหัสผ่านของทั้ง 2 ระบบQ7:  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล เช่น ยุบรวม เปลี่ยนชื่อ ตั้งขึ้นใหม่

A7:  ส่งอีเมล์แจ้งความจำนงในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาที่ 

thaischoollunch@nectec.or.th หรือ  info@kiddiary.in.th โดยระบุรายละเอียดดังนี้

 1.  แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีการยุบรวมกัน
 2.  กรณีที่มีการตั้งชื่อศูนย์ใหม่หลังยุบรวมแล้วให้แจ้งรายชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่ด้วย
 3.  แจ้งที่อยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 4.  แจ้งสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 5.  แจ้งเลขรหัสศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 10 หลัก

Q8:  KidDiary มีคู่มือการใช้งานไหม

A8:  ผู้ใช้งานต้อง login เข้าใช้งานระบบ KidDiary School จึงจะสามารถดาวน์โหลดคู่มือได้
Q9:  กรณีท่ีเราลบห้องเรียนออก ทำให้ข้อมูลเด็กโดนลบไปด้วย เมื่อเราจะกรอกข้อมูลเด็กในห้องนั้นใหม่ ระบบแจ้งว่ามีข้อมูลอยู่แล้ว เราสามารถดึงข้อมูลเด็กกลับมาได้ยังไงคะ
A9:  คุณครูต้องไปย้ายเด็กจากเทอมล่าสุดมาอยู่ในเทอมปัจจุบันค่ะ ทำตามคู่มือหน้า 80 นะคะ