วันที่ประกาศ 28 กุมภาพันธ์ 2566

สถิติการลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ KidDiary School และ Thai School Lunch

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566สำหรับสังกัด อปท.

สำหรับสังกัดสพฐ.

- สถานศึกษาที่ไม่มีรายชื่อในเอกสาร คือสถานศึกษาที่ลงทะเบียนสำเร็จแล้วสามารถเข้าใช้งานระบบได้
- สถานศึกษาที่มีรายชื่อในสถานะ ‘ยังไม่ลงทะเบียนเลย’ ให้เข้าไปลงทะเบียนตามคู่มือใน http://bit.ly/3uxDe7a
- สถานศึกษาที่มีรายชื่อในสถานะ’ ลงทะเบียนแล้วแต่รอระบบอนุมัติ’
1. ถ้ามี (ยังไม่ได้อัปโหลดเอกสาร) ต่อท้าย แสดงว่ายังไม่ได้อัปโหลดหนังสือแต่งตั้งที่ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าสถานศึกษาเซ็นรับรองเข้าระบบ จึงยังไม่ได้ SMS อนุมัติ

2. ถ้าไม่มีอะไรต่อท้าย แปลว่าอยู่ระหว่างรอคิวอนุมัติโดยระบบจะส่ง SMS ไปแจ้ง ส่วนมากจะได้รับภายในวันเดียวกัน
ถ้ายังไม่ได้ SMS หลังจาก 1 วัน ให้ลองเช็คที่หน้าลงทะเบียน ถ้าสถานศึกษามีสถานะว่า ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แปลว่าสามารถเข้าใช้งานระบบได้แล้ว

ถ้ามีคำถามสามารถเช็ค FAQ เพิ่มเติมจาก https://nectec.or.th/news/news-pr-news/thai-school-lunch-faq.html