วันที่ประกาศ 7 เมษายน 2565

วิธีการแก้ไขเมื่อไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ KidDiary ได้

ขั้นตอนการตรวจสอบและแก้ไขเพื่อเข้าใช้งานระบบ KidDiary School

กรณีที่ 1 ไม่สามารถเข้าใช้งานได้เนื่องจากลืมชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password)

1.1       เข้าไปขอ Username และ Password ใหม่ โดยเข้าไปที่  https://www.thaischoollunch.in.th กดลืมรหัสผ่าน1.2 สามารถศึกษาคู่มือการใช้งานระบบลืมรหัสผ่านได้ที่ https://recovery.thaischoollunch.in.th/assets/doc/manual.pdfกรณีที่ 2 ตรวจสอบสถานะการเชื่อมต่อระบบ Thai School Lunch และ KidDiary ศึกษาได้จาก Link

https://school.kiddiary.in.th/register/obec


กรณีที่ 3 ทำการอัปเดต (Update) รหัสผ่าน (Password) ในระบบ Thai School Lunch เนื่องจากใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันกับระบบ KidDiary ดังนี้


3.1 เข้าไปอัปเดตรหัสผ่านในระบบ Thai School Lunch ที่หน้า "ระบบงาน" กด "ข้อมูลผู้ใช้งาน"3.2 แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ที่อยู่ จังหวัด อำเภอ ตำบล รหัสไปรษณีย์ ให้ตรงกับที่อยู่ของโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของท่าน จากนั้นกด "แก้ไขข้อมูล"
3.3 อัปเดตรหัสผ่านทั้ง 3 ช่อง จากนั้นกด "เปลี่ยนรหัสผ่าน"